Home / Pingvini sa Madagaskara

Pingvini sa Madagaskara

Crtani film Madagaskar je američka animirana komedija, koja je za veoma kratko vreme prikupila simpatije i obožavanje gledalaca širom sveta. Ovaj crtani osim dece podjednako oduševljava i stariju publiku. Radnja ovog crtanog filma počinje u jednom njujorškom zoo vrtu. Pingvini podižu bunu među životinjama i organizuju kolektivno bekstvo iz zoo vrta. Š½ivotinje su sve odrasle u uslovima zoo vrta i ne znaju šta je divljina.
Tek kad stignu u pravu divljinu shvataju da nisu prave “divlje životinje”, ali će im za povratak nazad biti kasno.

Pingvini sa Madagaskara – Do Poslednjeg Čipsa

Pingvini sa Magagaskara je američka animirana serija koja se emituje na kanalu Nickelodeon. U glavnim ulogama su pingvini iz filma Madagaskar. Pilot epizoda “Gone in a Flash” (Nestao u trenutku) emitovana je 29. novembra 2008. godine pre crtanog filma Sunđer Bob Kockalone. Serija je postala stalna 28. marta 2009. godine. …

Procitaj vise »

Pingvini sa Madagaskara – Noć za Dan

Pingvini sa Magagaskara je američka animirana serija koja se emituje na kanalu Nickelodeon. U glavnim ulogama su pingvini iz filma Madagaskar. Pilot epizoda “Gone in a Flash” (Nestao u trenutku) emitovana je 29. novembra 2008. godine pre crtanog filma Sunđer Bob Kockalone. Serija je postala stalna 28. marta 2009. godine. …

Procitaj vise »

Pingvini sa Madagaskara – č†ao Luče

Pingvini sa Magagaskara je američka animirana serija koja se emituje na kanalu Nickelodeon. U glavnim ulogama su pingvini iz filma Madagaskar. Pilot epizoda “Gone in a Flash” (Nestao u trenutku) emitovana je 29. novembra 2008. godine pre crtanog filma Sunđer Bob Kockalone. Serija je postala stalna 28. marta 2009. godine. …

Procitaj vise »

Pingvini sa Madagaskara – Operacija Dobro Delo

Pingvini sa Magagaskara je američka animirana serija koja se emituje na kanalu Nickelodeon. U glavnim ulogama su pingvini iz filma Madagaskar. Pilot epizoda “Gone in a Flash” (Nestao u trenutku) emitovana je 29. novembra 2008. godine pre crtanog filma Sunđer Bob Kockalone. Serija je postala stalna 28. marta 2009. godine. …

Procitaj vise »

Pingvini sa Madagaskara – Čvrst Stisak

Pingvini sa Magagaskara je američka animirana serija koja se emituje na kanalu Nickelodeon. U glavnim ulogama su pingvini iz filma Madagaskar. Pilot epizoda “Gone in a Flash” (Nestao u trenutku) emitovana je 29. novembra 2008. godine pre crtanog filma Sunđer Bob Kockalone. Serija je postala stalna 28. marta 2009. godine. …

Procitaj vise »

Pingvini sa Madagaskara – Operacija Š uga

Pingvini sa Magagaskara je američka animirana serija koja se emituje na kanalu Nickelodeon. U glavnim ulogama su pingvini iz filma Madagaskar. Pilot epizoda “Gone in a Flash” (Nestao u trenutku) emitovana je 29. novembra 2008. godine pre crtanog filma Sunđer Bob Kockalone. Serija je postala stalna 28. marta 2009. godine. …

Procitaj vise »

Pingvini sa Madagaskara – Jazaviciji ponos,Krici i Š aputanja,Opasno cetkanje,Druga Vidra

Pingvini sa Magagaskara je američka animirana serija koja se emituje na kanalu Nickelodeon. U glavnim ulogama su pingvini iz filma Madagaskar. Pilot epizoda “Gone in a Flash” (Nestao u trenutku) emitovana je 29. novembra 2008. godine pre crtanog filma Sunđer Bob Kockalone. Serija je postala stalna 28. marta 2009. godine. …

Procitaj vise »

Pingvini sa Madagaskara – Napad i Baterije

Pingvini sa Magagaskara je američka animirana serija koja se emituje na kanalu Nickelodeon. U glavnim ulogama su pingvini iz filma Madagaskar. Pilot epizoda “Gone in a Flash” (Nestao u trenutku) emitovana je 29. novembra 2008. godine pre crtanog filma Sunđer Bob Kockalone. Serija je postala stalna 28. marta 2009. godine. …

Procitaj vise »

Pingvini sa Madagaskara – Duhovi u zoo vrtu

Pingvini sa Magagaskara je američka animirana serija koja se emituje na kanalu Nickelodeon. U glavnim ulogama su pingvini iz filma Madagaskar. Pilot epizoda “Gone in a Flash” (Nestao u trenutku) emitovana je 29. novembra 2008. godine pre crtanog filma Sunđer Bob Kockalone. Serija je postala stalna 28. marta 2009. godine. …

Procitaj vise »

Pingvini sa Madagaskara – Aprilil

Pingvini sa Magagaskara je američka animirana serija koja se emituje na kanalu Nickelodeon. U glavnim ulogama su pingvini iz filma Madagaskar. Pilot epizoda “Gone in a Flash” (Nestao u trenutku) emitovana je 29. novembra 2008. godine pre crtanog filma Sunđer Bob Kockalone. Serija je postala stalna 28. marta 2009. godine. …

Procitaj vise »